Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Dân Vận Chính Quyền

Xem với cỡ chữAA

Xã Bình An, huyện Kiên Lương: Biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016 - 2020

(10:27 | 26/06/2020)

Ngày 16/6/2020, Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” xã Bình An, huyện Kiên Lương vừa tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020 và biểu dương, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân điển hình. 

Xác định được ý nghĩa của việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo là nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề khó khăn đang đặt ra ở địa bàn, góp phần làm phong phú đa dạng hóa các hình thức tập hợp của Mặt trận và các đoàn thể. Đây là một trong những biện pháp nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị về công tác dân vận trong tình hình mới. Vì vậy Ban Chỉ đạo xã Bình An đã tích cực tuyên truyền, phát động rộng rãi phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Qua phát động, giai đoạn 2016 - 2020 đã có 28 mô hình, điển hình đăng ký thực hiện, trong đó có 22 mô hình tập thể, 06 điển hình cá nhân, tăng 09 so với năm 2016.

Thường trực Đảng ủy chỉ đạo cho Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” xã thành lập 2 tổ tiến hành thẩm định, bình xét và hoàn thành việc xem xét đánh giá. Kết quả hàng năm số mô hình, loại hình được công nhận trên 98% so với tổng số mô hình, loại hình đã đăng ký. Riêng năm 2020 số mô hình được công nhận 25 mô hình, đạt 89% mô hình so với tổng số mô hình, loại hình đã đăng ký.

Qua 5 năm đã có 10 cá nhân, 15 tập thể được biểu dương khen thưởng cấp cơ sở và có 03 mô hình tập thể được biểu dương khen thưởng cấp Huyện, trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Từ hoạt động các mô hình kinh tế góp phần thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế gia đình, giúp đoàn hội viên tiếp cận được khoa học kỷ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi để có biện pháp áp dụng cho phù hợp; tạo mối đoàn kết tương thân, tương ái và mang lại hiệu quả thiết thực về vật chất, tinh thần, mức sống của gia đình nâng lên. Ngoài ra, các phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được triển khai rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, tập hợp được nhiều đối tượng tham gia sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất và học tập về cách tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

 

Ảnh: Tặng giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy cho thành viên Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” xã, nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Dịp này Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình An tặng giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” xã. Ủy ban nhân dân xã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016 - 2020.

THANH TUẤN-HND KIÊN LƯƠNG