Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Khoa học công nghệ

Xem với cỡ chữAA

AN MINH: 8 SẢN PHẨM THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP

(15:01 | 23/06/2021)

Ngày 07/6/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện An Minh tổ chức hội nghị đánh giá phân loại sản phẩm OCOP năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Khải, Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch hội đồng; các thành viên Hội đồng đánh giá Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện An Minh giai đoạn 2021 - 2025.

UBND huyện An Minh đã thành lập Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP gồm 9 thành viên và triển khai kế hoạch đến các xã, thị trấn, các cơ sở sản xuất, Hợp tác xã và các hộ kinh doanh đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện.

Hội đồng thực hiện công tác kiểm tra hồ sơ sản phẩm OCOP của UBND các xã đề nghị đánh giá, phân hạng theo Quyết định số 490/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2018 2021; Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm; Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg. Tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm trên địa bàn huyện theo quy định. 

 

Ảnh: Cua biển của Hợp tác xã Ngọc Hòa, sản phẩm được Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP.

 

Theo đó, cuộc họp lần này huyện đã xem xét, đánh giá đối với 8 sản phẩm: Cua biển của Hợp tác xã Ngọc Hòa, Đông Hưng A, sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn VietGap; Tôm khô, mắm tép, chả cá phi của Hợp tác xã Thuận Phát, Đông Hưng; Tranh vỏ tràm, tranh bẹ chuối, tranh nhen dừaĐông Hưng B; Sò huyết, Tân Thạnh. Các sản phẩm được hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP của huyện chấm điểm, đánh giá, xếp hạng sản phẩm theo Bộ tiêu chí OCOP gồm tiêu chí đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng (35 điểm), gồm: Tổ chức sản xuất; phát triển sản phẩm; sức mạnh cộng đồng. Về khả năng tiếp thị (25 điểm), câu chuyện về sản phẩm. Về chất lượng sản phẩm (40 điểm): cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo của sản phẩm; tiêu chuẩn sản phẩm; khả năng xuất khẩu, phân phối tại thị trường quốc tế…

Tại hội nghị, các thành viên của Hội đồng đã được nghe đại diện cơ sở sản xuất giới thiệu về câu chuyện sản phẩm, các chỉ tiêu đánh giá về chất lượng sản phẩm ... và tổ chức chấm điểm cho sản phẩm.  Các sản phẩm đều đạt từ 3 sao trở lên và đang chuẩn bị thủ tục đề nghị công nhận cấp tỉnh.

Hồng Vân-HND An Minh