Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Tin Tức - Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Xây dựng Chi bộ Hội Nông dân tỉnh ngày càng vững mạnh

(11:57 | 14/05/2020)

 

Hôm nay, 14-5, Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Chi bộ Hội Nông dân tỉnh (HNDT) sẽ diễn ra. Xung quanh những kết quả nổi bật của Chi bộ HNDT nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Trần Chí Viễn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HNDT cho biết:

 

Nhiệm kỳ qua, Chi ủy HNDT đã phối hợp Đảng đoàn và Ban Thường vụ HNDT lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân; tập trung củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Hội, phát triển 81.665 hội viên nông dân, nâng tổng số hội viên nông dân toàn tỉnh 143.426 hội viên; tổ chức thành công Festival nông nghiệp - ngư nghiệp; triển khai và quản lý tốt chương trình hỗ trợ cho vay hộ nghèo 1.000 con bò cái giống sinh sản của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn VinGroup… Trong công tác xây dựng Đảng, đã tập trung lãnh đạo, từng bước cải tiến nội dung, duy trì nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Công tác kết nạp đảng viên được chú trọng, kết nạp mới 2 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn chi bộ lên 21 đồng chí.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, từ sự lãnh đạo của Chi ủy HNDT đã tạo động lực để HNDT thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong tổ chức Hội ra sao?

Đồng chí Trần Chí Viễn: 5 năm qua, phong trào nông đân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ngày càng phát triển, thu hút được đông đảo hội viên nông dân tham gia. Toàn tỉnh có 71.285 hộ đạt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tăng 5.678 hộ so với đầu nhiệm kỳ. Cán bộ, hội viên, nông dân đăng ký thực hiện các nội dung, phần việc có liên quan đến 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng cùng toàn tỉnh đến nay có 64/117 xã được công nhận xã nông thôn mới, 1 huyện đạt tiêu chí nông thôn mới. Phong trào nông dân thi đua đảm bảo quốc phòng an ninh đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia phong trào phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, cảm hóa 1.894 lượt đối tượng lầm lỗi; vận động con em nông dân thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự đảm bảo hàng năm đều đạt chỉ tiêu trên giao.

 

 Ảnh: Đồng chí Trần Chí Viễn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, giai đoạn 2012-2016.

- Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết đâu là kết quả nổi bật mang tính đột phá thời gian qua của Chi bộ HNDT?

- Đồng chí Trần Chí Viễn: Một trong những đột phá nhiệm kỳ qua của Chi bộ HNDT là đã phối hợp Hội Nông dân tỉnh xây dựng thành công đề án “Thành lập quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh giai đoạn 2013 - 2020”. Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã bố trí nguồn kinh phí cho Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh 16,7 tỷ đồng, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ủy thác cho tỉnh hơn 4 tỷ đồng, các cấp Hội Nông dân vận động hội viên nông dân tự nguyện đóng góp xây dựng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân 19,7 tỷ đồng. Chỉ đạo thành lập 11 Quỹ Hỗ trợ Hội Nông dân cấp huyện với tổng số vốn trên 19 tỷ đồng. Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp, đã đầu tư xoay vòng vốn hỗ trợ 884 dự án số tiền 83,2 tỷ đồng cho 7.442 lượt hộ vay sản xuất, kinh doanh.

- Phóng viên: Những nhiệm vụ trọng tâm nào sẽ được Chi bộ HNDT tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025, thưa đồng chí?

- Đồng chí Trần Chí Viễn: Chi bộ HNDT đề ra mục tiêu 5 năm tới đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, chất lượng đảng viên nhằm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đạt 17 chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra. Hàng năm Chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; mỗi năm thực hiện 1 cuộc kiểm tra, 1 cuộc giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên mỗi năm từ 30% đảng viên trở lên; phấn đấu có 1 mô hình, 1 điển hình “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được công nhận.

- Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

ĐẶNG LINH-PV BKG