Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Tin Tức - Chính trị

Xem với cỡ chữAA

HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ HÀ TIÊN: Ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri tại xã Thuận Yên

(10:22 | 20/05/2021)

Theo Nghị quyết của Ủy ban bầu cử thành phố Hà Tiên về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Tiên khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Tiên về việc lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban bầu cử Quyết định thành lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 ở 10 đơn vị bầu cử. Ngày 19/5/2021, 5 ứng cử viên chính thức gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, đơn vị bầu cử số 9, xã Thuận Yên, thành phố Hà Tiên. Hội Nông dân thành phố Hà Tiên có 2 ứng cử viên. Tại buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên thông qua chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Tất cả các cử tri đa số tán thành những nhiệm vụ, giải pháp của các ứng cử viên. Tuy nhiên, tại hội nghị có 4 cử tri đại diện cho 60 cử tri tham dự có ý kiến trao đổi cũng như băn khoăn và trăn trở muốn gởi gắm đến những đại biểu tham gia ứng cử. Cử tri mong muốn các ứng cử viên được bầu hay không được bầu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đều chia sẻ, tham gia góp ý, tranh thủ với Đảng bộ và Ủy ban nhân dân thành phố giúp địa phương một số công việc như: kêu gọi các doanh nghiệp trong nước đầu tư các khu công nghiệp cho xã góp phần giải quyết lao động, xóa đói giảm nghèo; mở rộng các tuyến đường vùng nông thôn để người dân thuận lợi trong việc đi lại và làm ăn; vấn đề giải phóng mặt bằng; Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của dân.

 

Ảnh: Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri tại Thuận Yên.

 

Qua một buổi hội nghị, Ban Tổ chức đơn vị bầu cử số 9, xã Thuận Yên, thành phố Hà Tiên rất vui mừng, ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao của các ứng cử viên và sự đóng gọp ý kiến, trao đổi thẳng thắn của các cư tri. Ban Tổ chức mong muốn tại buổi làm việc chính thức gặp gỡ, tiếp xúc với các ứng cử viên, cử tri xã Thuận Yên nói riêng và cử tri toàn thành phố nói chung, vào ngày 23/5/2021 sẽ lựa chọn và bỏ phiếu cho các đại biểu Quốc hội Khóa XV và Hội Đồng nhân dân các cấp thật sự có tài, có đức để làm phước cho dân.

Huy Quỳnh-HND Hà Tiên