Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Tin Tức - Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2021

(16:09 | 08/07/2021)

Vào sáng ngày 7/7/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành trong tỉnh; Nội dung là kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm. Tham dự chủ trỉ Hội nghị có đ/c Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đoàn thể cấp tỉnh và lãnh đạo cấp uỷ, Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND các ngành cấp huyện, thành phố tại 18 điểm cầu trực tuyến toàn tỉnh.

Qua trình bày báo cáo tại Hội nghị của UBND tỉnh kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2021 nỗi lên những ưu điểm, hạn chế sau:

Về ưu điểm: Tuy tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng với sự nổ lực của cả hệ thống chính trị kết quả đã có một số chỉ tiêu vượt so với cùng kỳ như: tăng trưởng kinh tế đạt 4,52%; sản lượng lúa đạt 2,16 triệu tấn, tăng 43,8 ngàn tấn; nuôi trồng thuỷ sản tăng 14,6%; sản xuất công nghiệp tăng 7,66%; thu ngân sách đạt 51,1% so kế hoạch và đã có 11/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm.

Về hạn chế: 6 tháng đầu năm dịch covid bệnh diễn biến phức tạp nhưng có một số sở ngành và địa phương chưa thật chủ động và linh hoạt trong tham mưu và tổ chức thực hiện; Hộ sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng việc triển khai cơ chế hỗ trợ còn chậm; Việc giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt còn thấp (19,7%); tai nạn giao thông tăng cả 3 chỉ số; cải cách thủ tục hành chính có triển khai nhưng chưa triển biến nhiều; tình hình khai thác hải sản trái phép còn diễn ra cao hơn so với cùng kỳ, công tác phối kết hợp các ngành địa phương còn chậm…

 

Ảnh: Đ/c Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2021.

 

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến của địa phương và các ý kiến trao đổi, giải trình của các sở ngành. Kết luận Hội nghị đ/c Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm thực hiện tốt trong 6 tháng cuối năm 2021 như sau:

1. Tập trung kiểm soát chặt chẻ tình hình dịch bệnh, cần thực hiện tốt 5K và tiêm vaccine, chú ý ưu tiên tiêm phòng cho công nhân ở các khu công nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh.

2. Thực hiện quyết liệt các giải pháp đã nêu trong kế hoạch điều hành của UBND tỉnh.

3. Triển khai tốt Nghị quyết 63 của Chính phủ về đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; Nghị quyết 68 của Chính phủ về hỗ trợ khó khăn cho đối tượng bị thiệt hại do dịch Covid.

4. Triển khai đồng bộ có hiệu quả các giải pháp cải cách hành chính…

5. Tổ chức thăm viếng gia đình chính sách nhân ngày 27/7 và chuẩn bị tốt nội dung cho kỳ họp HĐND tỉnh tháng 6 đầu năm 2021.

DOÃN TẤN ĐẠT-HND KIÊN GIANG