Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào khác

Xem với cỡ chữAA

TỔNG KẾT NHIỆM KỲ CHI HỘI KHU PHỐ THẠCH ĐỘNG, PHƯỜNG MỸ ĐỨC

(16:44 | 12/06/2020)

Khu phố Thạch Động, phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên là khu trung tâm của phường, có diện tích tự nhiên 712,5ha; trong đó, đất nông nghiệp là 93,66ha, năng suất bình quân trên 4 tấn/ha, nuôi trồng thủy sản 50ha, còn lại là đất phòng hộ biên giới. Địa bàn chia thành 15 tổ nhân dân tự quản, dân số 934 hộ với 3.519. Hộ nghèo là 11 hộ chiếm tỷ lệ 1,17%, cận nghèo 18 hộ chiếm tỷ lệ 1,92%, ngành nghề chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng hải sản và và mua bán nhỏ.

Nhiệm kỳ qua, tình hình kinh tế tiếp tục phát triển tăng trưởng, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan tới nông nghiệp, nông thôn và nông dân luôn kịp thời và đi vào cuộc sống, được nông dân phấn khởi đón nhận. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng lới ích hợp pháp chính đáng của người dân.

Tranh thủ được sự lãnh đạo của đảng ủy phường, sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân phường và sự phối hợp nhịp nhàng của các đoàn thể khu phố giúp chi hội đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Với những thuận lợi đó, nhiệm kỳ qua Chi hội nông dân khu phố Thạch Động đã đạt kết nạp 34 hội viên mới đạt 113,33% so với kế hoạch, nâng tổng số hội viên toàn khu phố là 287 hội viên (20 hội viên là đảng viên); có 15 tổ hội, qua đánh giá cuối năm có 13/15 tổ vững mạnh, 2/10 tổ khá; Đăng ký phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi có 122 hộ, kết quả bình xét cuối năm có 79 hộ đạt sản xuất, kinh doanh giỏi (76 hộ đạt cấp phường, 3 hộ đạt cấp thành phố); Vận động quỹ Hỗ trợ nông dân 18.500.000đ/15.000.000đ đạt 123% kế hoạch; Tỷ lệ hội viên mua bảo hiểm y tế đạt 71%/85% chỉ tiêu trên giao.

Nhiệm kỳ qua Chi hội nông dân khu phố Thạch Động, phường Mỹ Đức đạt được những kết quả trên là do có sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Hội Nông dân phường, Chi bộ khu phố, tạo điều kiện của Ban Lãnh đạo khu phố và sự phối hợp hành động của Mặt trận, các đoàn thể khu phố; Sự nhiệt huyết của Ban Chấp hành Chi hội và hội viên nông dân đã làm chuyển biến tích cực đến công tác Hội và phong trào nông dân. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, Chi hội cũng gặp không ít khó khăn, thách thức đó là: giá cả thị trường luôn biến động, thời tiết diễn biến bất thường và dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế, đời sống, sản xuất của cán bộ, hội viên nông dân; Đội ngũ cán bộ Hội còn yếu chưa ngang tầm với nhiệm vụ; hoạt động phong trào của Chi, Tổ hội còn nhiều lúng túng; Nội dung, phương thức, tổ chức hoạt động chưa phù hợp còn trông chờ, ỷ lại vào cấp trên; Một bộ phận nông dân chưa có việc làm ổn định, thiếu vốn kinh doanh mua bán; số hộ đăng ký phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp còn thấp so với tiềm năng kinh tế của từng hộ; hộ nghèo và cận nghèo còn chiếm tỷ lệ khá cao…

Trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Chi hội khu phố đã đề ra những chỉ tiêu cụ thể như: Tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đạt 100% đối với cán bộ, 80% trở lên đối với hội viên nông dân; xây dựng tổ hội vững mạnh, khá đạt 75% trở lên, không có tổ hội trung bình, yếu; Phát triển hội viên mới hàng năm tăng 10%; Tham gia tập huấn công tác Hội đạt 100% trên giao; đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp tăng 6%; vận động quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 100% trở lên; Vận động cán bộ, hội viên nông dân mua bảo hiểm y tế đạt 90% trở lên.

Tại Hội nghị tổng kết Chi hội khu phố Thạch Động, phường Mỹ Đức đã bầu ra 01 Chi hội trưởng, 01 chi hội phó và 7 Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2022. Trong đó, cơ cấu hội viên tiêu biểu là Chi hội trưởng, chi hội phó. Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo Nghị quyết nhiệm kỳ Chi hội và được 100% cán bộ, hội viên biểu quyết thống nhất.

Huy Quỳnh-HND Hà Tiên