Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào khác

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn nghiệp vụ Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2020

(09:28 | 26/06/2020)

Căn cứ Kế hoạch số 06-KH/HNDT, ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức tập huấn công tác quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân ở cơ sở năm 2020.

Ngày 17 tháng 6 năm 2020, Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ Nông dân tỉnh Kiên Giang phối hợp với Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Tân Hiệp tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân cho hơn 30 đồng chí trực tiếp làm công tác quản lý vốn, Quỹ tại huyện và các xã, thị trấn.

Tham dự buổi tập huấn có đồng chí Võ Thị Thanh Bình, Phó Ban kinh tế - Xã hội kiêm Phó Giám đốc Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Mẫn, Chủ tịch - Giám đốc Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Tân Hiệp.

Tại buổi tập huấn các học viên được cán bộ trong Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh hướng dẫn, chia sẽ nội dung bao gồm: Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân; Quy định xử lý nợ bị rủi ro của Quỹ hỗ trợ nông dân; Hướng dẫn quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ nông dân tại Hội Nông dân cấp xã; chế độ kế toán Quỹ hỗ trợ nông dân.

Qua buổi tập huấn đã mang lại hiệu quả thiết thực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý và điều hành hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân tại huyện và các xã, thị trấn. Giúp cho cán bộ nắm vững hơn về phương thức ghi chép chứng từ, sổ sách, xây dựng dự án, lập hồ sơ cho vay, giải ngân, quá trình bình xét đối tượng… Tạo điều kiện cho cơ sở thực hiện dễ dàng đối với nhiệm vụ chuyên môn. Từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động đối với công tác quản lý vốn Quỹ.

 

THÙY TRANG-HND TÂN HIỆP