Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Khoa học công nghệ

Xem với cỡ chữAA

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN KIÊN LƯƠNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT

(10:27 | 05/06/2020)

Ngày 01/6/2020, tại cơ quan Hội Nông dân huyện. Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 45-KH/HNDH, ngày 27/5/2020 của Ban chấp hành Hội Nông dân huyện về việc tổ chức kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân, hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân, uỷ thác Ngân hàng chính sách xã hội huyện 06 tháng đầu năm 2020.

Đồng chí Ngô Sện, Huyện uỷ viên-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kiên Lương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo cơ quan, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện và các đồng chí chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt nội dung cơ bản của Kế hoạch số 45-KH/HNDH ngày 27/5/2020 của Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Kiên Lương về việc tổ chức kiểm tra, giám sát 06 tháng đầu năm 2020. Kiểm tra, giám sát là để xem xét lại những hoạt động của tổ chức, để nhận xét đánh giá kết quả đạt được so với yêu cầu, mục đích, chỉ tiêu đề ra; Tìm ra ưu điểm, khuyết điểm. Nhằm uốn nắn chỉ đạo kịp thời để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội trong việc lãnh đạo, thực hiện công tác xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới, từ đó rút ra kinh nghiệm cho những hoạt động tiếp theo.

Xác định mức độ triển khai thực hiện các chỉ tiêu thi đua đối với cơ sở Hội trong huyện; nhằm hoàn thiện quy trình lãnh đạo, chỉ đạo, giữ vững kỷ luật, về thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân năm 2020.  Giúp cho Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đánh giá đúng thực trạng về công tác xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân, kịp thời phát hiện những hạn chế, từ đó có giải pháp chỉ đạo kịp thời để thực hiện đạt được chỉ tiêu đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Sện, Huyện uỷ viên-Chủ tịch Hội Nông dân huyện yêu cầu Hội cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra Hội nghị cấp mình. Đồng thời căn cứ vào nội dung, thời gian, lịch chi tiết kiểm tra, cơ sở Hội tổ chức thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi để đợt kiểm tra đạt được yêu cầu. Hội cơ sở căn cứ kế hoạch này, chuẩn bị tốt các nội dung như kế hoạch đề ra. 

THANH TUẤN-HND KIÊN LƯƠNG