Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Người nông dân mới

Xem với cỡ chữAA

HỘI NGHỊ THÀNH LẬP CHI HỘI NÔNG DÂN LÀM VƯỜN

(10:25 | 01/06/2020)

Thực hiện đề án 24 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ngày 23/6/2016; Sự chỉ đạo của Thường trực Hội Nông dân huyện Giồng Riềng, Thường trực Đảng ủy xã Ngọc Hòa.

Căn cứ vào tình hình phát triển các mô hình kinh tế tại địa phương và sự mong muốn của bà con cùng trồng sầu riêng, măng cụt về việc thành lập Chi hội nghề nghiệp làm vườn ấp Chín Ghì.mNhằm đa dạng hóa các mô hình tổ chức cơ sỡ Hội theo hướng thiết thực, từng bước đổi mới và hình thành mô hình chi hội, tổ hội theo nghề nghiệp trên cơ sở tập hợp, gắn bó hội viên vì có chung lợi ích và trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tạo ra cơ chế tự liên kết trong sản xuất kinh doanh, đáp ứng theo yêu cầu thị trường cạnh tranh, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước trong việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Ngày 28 tháng 05 năm 2020, tại ấp Chín Ghì tổ chức Hội nghị thành lập Chi hội nông dân làm vườn. Hội nghị do Hội Nông dân xã Ngọc Hòa chủ trì. Đến dự hội nghị có Đồng chí Huỳnh Văn Thẳng, Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Giồng Riềng; Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ngọc Hòa; Ban lãnh đạo ấp Chín Ghì và 30 hộ nông dân làm vườn cùng tham gia.

Hội nghị cũng đã thông qua Quyết định chỉ định ông Nguyễn Văn Tân, giữ chức vụ Chi hội trưởng; ông Nguyễn Văn Khai, giữ chức vụ Chi hội phó; ông Lê Quang Song, làm thư ký và cùng 29 hộ dân trồng sầu riêng, măng cụt làm thành viên.

Hội nghị cũng thông qua quy chế hoạt động của chi hội nhiệm kỳ 2020 - 2022. Qua đó cũng thể hiện vai trò của Hội Nông dân cơ sở trong việc là trung tâm nòng cốt của phong trào nông dân và là động lực của quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, góp phần thực hiện được mục tiêu dân giàu, nước mạnh và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Văn Ghẹ, HND Ngọc Hòa (GR)