Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch Thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(09:23 | 01/06/2020)

Nguồn UBND tỉnh Kiên Giang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   UBND-KE HOACH 75 HO TRO COVID 19(cat).pdf