Các chỉ tiêu phát triển Kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2019
(10:15 | 22/01/2019)

 Các chỉ tiêu phát triển Kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2019

Tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 7,8% (tổng sản phm GRDP đạt 67.200 tỷ đồng); thu nhập bình quân đầu người đạt 2.181 USD.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 48.084 tỷ đồng.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn 10.440 tỷ đồng.

- Tổng chi ngân sách 15.081 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 5.533 tỷ đồng.

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 4,07%; tổng sản lượng lúa đạt 4,3 triệu tấn.

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành thủy sản 7,62%; tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 834.000 tấn; sản lượng tôm nuôi 76.000 tấn.

- Phấn đấu có thêm 12 xã đạt 19 tiêu chí xã nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới 63/117 xã.

- Tỷ lệ dân số nông thôn đuợc sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96,79%.

- Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch đạt 86,2%.

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 9,2%.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 680 triệu USD; tổng kim ngạch nhập khẩu 60 triệu USD.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 108.200 tỷ đồng.

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,2%.

- Tỷ lệ nhựa hóa hoặc bê tông hóa đường giao thông nông thôn ấp và liên ấp 83,4%. 

- Tỷ lệ huy động học sinh từ 6-14 tuổi đến trường đạt trên 96%.

- Số người được giải quyết việc làm từ 35.000 lượt người trở lên.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 64%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề có bằng cấp, chứng chỉ đạt 49%.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1-1,5%.

- Giảm tỷ lệ sinh 0,2%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 5%. 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 12,6%.

- Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 86,9%.

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 88%.

- Công tác tuyển quân đạt 100%.

-Số vụ tai nạn giao thông giảm so với năm 2018.

 

Ban Tuyên Giáo