Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang thực hiện công tác giám sát năm 2019
(19:38 | 22/09/2019)

 

Từ ngày 26 tháng 8 đến 30 tháng 8 năm 2019, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các cơ quan Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (MTTQ); Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (Sở Nông nghiệp và PTNT); Chi Cục trồng trọt tỉnh; Cục Quản lý Thị trường tỉnh Kiên Giang, tổ chức thực hiện giám sát tại Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện Giang Thành, Gò Quao; UBND 2 xã Vĩnh Điều, Định An và đi khảo sát thực tế một số hộ kinh doanh mua bán vật tư Nông nghiệp tại địa phương.

 

Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Giang Thành, Gò Quao. Ước tính lượng phân bón sử dụng hàng năm trên địa bàn 02 huyện khoảng 71.413 tấn, trong đó: phân vô cơ 54.756 tấn, phân hữu cơ 4.736 tấn, phân lân 12.000 tấn, phân bón qua lá: 100 tấn. Số lượng đại lý phân bón trên địa bàn của 02 huyện 98 cơ sở kinh doanh phân bón. Số đại lý được cấp phép: 96; Số đại lý chưa được cấp phép 02 đại lý: không có. Hiện nay trên địa bàn 02 huyện chưa có tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón.

UBND 02 huyện thường xuyên chỉ đạo triển khai, quán triệt các văn bản Nhà nước có liên quan trong đó có Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ “Quản lý về phân bón” vật tư nông nghiệp. Đồng thời chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trạm Trồng trọt & BVTV, UBND các xã triển khai, quán triệt đến tất cả cán bộ ngành nông nghiệp huyện, xã, BLĐ các ấp trên địa bàn. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn cùng UBND cấp xã thường xuyên phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông, Khuyến lâm, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nông dân sử dụng sản xuất, bón phân theo hướng giảm lượng phân bón.

Công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp trên địa bàn 02 huyện đôi lúc chưa được chặt chẽ, còn có hộ kinh doanh chưa đăng ký kinh doanh; chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật mà vẫn bày bán. Đối với một số địa phương chưa thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến một số nội dung cơ bản Nghị định số 108/108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính, nhằm hỗ trợ cho hộ kinh doanh và người sự dung phân bón phân biệt được hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, khi phát hiện để báo cáo cơ quan chức năng, chuyên môn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính.

Bên cạnh những thuận lợi, chính quyền địa phương vẫn còn một số khó khăn, lúng túng thực hiện Nghị định số 108/108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính như: cán bộ chuyên môn chưa được qua đào tạo cơ bản, công tác chỉ đạo từ trên chưa được đồng bộ thống nhất, chưa ban hành khung văn bản chỉ đạo cụ thể chỉ giao cho Chi Cục trồng trọt tỉnh thực hiện công tác chuyên môn, còn công tác quản lý Nhà nước chưa thực hiện hết chức năng theo Nghị định số 108/108/2017/NĐ-CP nên việc quản lý còn hạn chế.

Thông qua công tác giám sát giúp Hội Nông dân tỉnh nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các hộ kinh đoanh, nông dân, hội viên Nông dân, vai trò quản lý nhà nước của các cấp chính quyền. Thực tiễn cho thấy, công tác giám sát và phản biện của MTTQ và các đoàn thể hiện nay nhằm nâng cao vai trò quản lý Nhà nước đối với các cấp chính quyền trong thực hiện trách nhiệm các chủ trương, chính sách tại địa phương đảm bảo các quyền lợi chính đáng cho nhân dân, hội viên nông dân “Quản lý về phân bón”.

Thời gian tới, đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các cấp tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với việc kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát chất lượng phân bón từ tỉnh đến cơ sở.

Việt Cường-Ban TC-KT HND tỉnh