TỔNG KẾT DỰ ÁN SẢN XUẤT LÚA GIẢM CHI PHÍ THEO HƯỚNG CÁNH ĐỒNG LỚN
(10:12 | 08/01/2020)

 

Sáng ngày 25/12/2019, Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Hội Nông dân xã Vĩnh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết dự án sản xuất lúa giảm chi phí theo hướng cánh đồng lớn tại ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng.

 

Dự án được thực hiện từ tháng 9/2019 đến tháng 12/2019 từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2019. Mục tiêu chung của dự án nhằm thiết lập cánh đồng sản xuất lúa theo hướng cánh đồng lớn tại Tổ hợp tác lúa chất lượng cao số 04, với mục tiêu tăng năng xuất, giảm chi phí, giảm sử dụng thuốc hóa học, hạn chế tác hại đến sức khỏe cộng đồng và môi trường, sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao đời sống của người dân, phát triển nông nghiệp có hiệu quả, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của xã Vĩnh Hòa.

Quy mô thực hiện dự án là 69 ha, với 29 hộ đăng ký tham gia tại Tổ hợp tác lúa chất lượng cao số 04 ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa; về chính sách hỗ trợ mỗi hecta 2.005.000đồng/ha, sử dụng giống lúa OM4900 cấp xác nhận 1, áp dụng kỹ thuật xạ thưa, xạ theo lịch thời vụ, lượng giống gieo xạ là 120kg/ha. Trong qua trình thực hiện đã tổ chức 03 lớp tập huấn phổ biến kỹ thuật sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong quá trình sản xuất với 85 lượt người tham dự.

Đợt 1, tập huấn các kỹ thuật về quản lý đồng ruộng, một số loại sâu bệnh phổ biến và hướng dẫn cách sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giai đoạn đầu vụ.

Đợt 2, Tập huấn cách phòng trù một số loại sâu bệnh phổ biến và hướng dẫn cách sử dụng phân bón, thuốc bảo về thực vật giai đoạn giữa vụ gia đoạn trước khi lúa trổ.

Đợt 3, Tập huấn phòng trừ một số loại sâu bệnh phổ biến và hướng dẫn cách sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giai đoạn cuối vụ, khử lẩn và thu hoạch lúa.

Qua tổng kết cho thấy do ứng dụng một số yêu cầu kỹ thuật trong sản xuất lúa giảm chi phí theo hướng cánh đồng lớn như sủ dụng giống lúa cấp xác nhận 1, mật độ xã 120kg/ha một số chi phí khác giảm như: thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, công chăm sóc… Tính chung 1ha nông dân trong cánh đồng lớn chi 15.352.000đồng/ha thấp hơn 1.580.000đồng/ha so với các hộ dân ngoài mô hình, lợi nhuận của nông dân tham gia dự án tăng 2.180.000đồng/ha so với các hộ ngoài dự án.

          Kết quả thành công từ Dự án này sẽ là cơ sở để địa phương ngày càng phát triển, nhân rộng mô hình cánh đồng lớn trên địa bàn toàn xã, cũng là cơ hội thuận lợi để ký kết các hợp đồng liên kết với các doanh nghiệp lớn về việc tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Văn Vô-HND Vĩnh Hòa (UMT)