HIỆU QUẢ MÔ HÌNH NUÔI TÔM CHÂN TRẮNG 2 GIAI ĐOẠN TRONG AO LÓT BẠT
(16:31 | 26/06/2020)

Thực hiện Đề án “Ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao, tiết kiệm nước vào nuôi tôm công nghiệp theo hướng VietGAP”. Thời gian qua, các ngành chức năng của thành phố Hà Tiên đã phối hợp triển khai thực hiện mô hình nuôi tôm chân trắng 2 giai đoạn trong ao lót bạt cho các hộ nông dân, từ đó bước đầu đã mang lại hiệu quả.

Ngày 19 tháng 6 năm 2020, Trung tâm khuyến nông tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương và bà con nông dân tham gia mô hình tổ chức Hội thảo nhằm đánh giá kết quả, phương pháp thực hiện để nông dân trao đổi, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình. Hội thảo được tổ chức tại hộ ông Lê Phước Đức, Khu phố 5, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên.

Tham dự hội thảo có các đồng chí là Đại diện Ban Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang, Phòng Khuyến ngư và Phòng Kế hoạch tổng hợp tỉnh. Về phía thành phố có Đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế, Trạm Khuyến nông, Hội Nông dân và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Đông Hồ, các đoàn thể phường và bà con nông dân trong và ngoài mô hình.

Hội thảo đã thông qua các nội dung như: tham quan học thực tế mô hình nuôi, Báo cáo kết quả vụ nuôi, báo cáo của nông dân tham gia thực hiện mô hình và thảo luận. Theo đó, trong năm 2020, Trung tâm khuyến nông tỉnh phối hợp với Phòng Kinh Tế thành phố Hà Tiên triển khai thực hiện mô hình tại 14 điểm trên địa bàn các phường Mỹ Đức, Đông Hồ và xã Thuận Yên. Mỗi hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 40 triệu đồng; thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn như xây dựng ao nuôi theo từng giai đoạn, giai đoạn ương, giai đoạn nuôi thương phẩm trọng tâm là kỹ thuật chuẩn bị ao nuôi, xử lý nước, chọn giống, thả giống, cho ăn và quản lý thức ăn, thời gian chạy quạt và oxy đáy…Qua thực tế triển khai thực hiện mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cho hộ nông dân, năng suất tôm đạt 70.560 tấn/ha mặt nước nuôi/vụ, lợi nhuận bình quân trên 5,4 tỷ đồng/ha mặt nước nuôi.

Kết thúc hội thảo mô hình nuôi tôm chân trắng 2 giai đoạn trong ao lót bạt, các ngành chức năng, chính quyền địa phương và bà con nông dân rất vui mừng, phấn khởi vì mô hình mang lại hiệu quả rất cao. Qua đó, giúp nông dân thay đổi nhận thức áp dụng vào khoa học kỹ thuật nhằm thực hiện Đề án “ ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao, tiết kiệm nước vào nuôi tôm công nghiệp theo hướng VietGAP”.

Huy Quỳnh-HND Hà Tiên