Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 29

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
25/2014/NĐ-CP Chính phủ Báo cáo Thông tin truyền thông; Văn hóa, Thể thao, Du lịch Nghị định số 25/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao 07/04/2014
11/2015/QĐ-UBND Chính phủ Quyết định Nội vụ Về công tác thi đua khen thưởng 03/04/2015
01 Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Báo cáo Thủy sản bao cao ... 04/08/2015
450-BC/HNDT Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Báo cáo Các lĩnh vực khác Tuyên Truyền 04/08/2015
139-TB/HNDT Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Thông báo Các lĩnh vực khác Lịch làm việc 04/09/2015
112/HD-CĐVC Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Hướng dẫn Các lĩnh vực khác Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà" 14/08/2015
113/HD-CĐVC Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Hướng dẫn Các lĩnh vực khác Hướng dẫn thực hiện phong trào Thi đua - Khen thưởng trong hệ thống Công đoàn Viên Chức tỉnh Kiên Giang 14/08/2015