Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 9

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
220-BC/HND-SLĐ Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Báo cáo Các lĩnh vực khác Báo cáo Sơ kết Chương trình phối hợp giữa HND và Sở LĐTB&XH tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2014-2015 15/12/2015
219-BC/HNDT-SNN&PTNT Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Báo cáo Các lĩnh vực khác Tổng kết chương trình phối hợp giữa HND và Sở NN&PTNT tỉnh KG năm 2011-2015 15/12/2015
215-BC/HNDT Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Báo cáo Các lĩnh vực khác Nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo từ nay đến cuối năm 2015 30/11/2015
210-BC/HNDT Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Báo cáo Các lĩnh vực khác Báo cáo Công tác Hội và phong trào nông dân tháng 11; Nhiệm vụ tập trung chỉ đạo tháng 12 năm 2015 19/11/2015
450-BC/HNDT Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Báo cáo Các lĩnh vực khác Tuyên Truyền 04/08/2015
01 Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Báo cáo Thủy sản bao cao ... 04/08/2015
05/2014/TT-BTTTT Quốc hội Báo cáo Các lĩnh vực khác Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 16/05/2014