Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 7

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
471-CV/HNDT Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Công văn Các lĩnh vực khác Dự kiến ds các hộ dân đủ điều kiện nhận nuôi bò hỗ trợ 07/12/2015
469-CV/HNDT Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Công văn Các lĩnh vực khác Khen thưởng tập thể, cá nhân năm 2015 04/12/2015
465-CV/HNDT Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Công văn Các lĩnh vực khác Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng tổ chức Hội năm 2015 27/11/2015
464-CV/HNDT Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Công văn Các lĩnh vực khác Tập huấn hoạt động nghiệp vụ thực hiện QĐ số 217/QĐ-TW của BCT 27/11/2015
08-SY/HNDT Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Công văn Các lĩnh vực khác Sao y Chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh năm 2016 14/10/2015
439-CV/HNDT Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Công văn Các lĩnh vực khác Hướng dẫn thực hiện Quy định số 09-QĐ/HNDTW về thể thức văn bản của Hội 13/10/2015
438-CV/HNDT Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Công văn Các lĩnh vực khác Báo cáo số liệu công tác tổ chức xây dựng Hội năm 2015 13/10/2015