Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 2

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
113/HD-CĐVC Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Hướng dẫn Các lĩnh vực khác Hướng dẫn thực hiện phong trào Thi đua - Khen thưởng trong hệ thống Công đoàn Viên Chức tỉnh Kiên Giang 14/08/2015
112/HD-CĐVC Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Hướng dẫn Các lĩnh vực khác Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà" 14/08/2015