Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 8

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
214-KH/HNDT Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Công tác tuyên truyền trong năm 2017 20/02/2017
146-KHPH/HND-SCT Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch phối hợp với Sở Công Thương năm 2016 29/12/2015
145-KHPH/HND-SNN&PTNT-HLHPN-HCCB-TĐ Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch phối hợp hoạt động về thực hiện phong trào NDTĐSXKDG giai đoạn 2015-2020 29/12/2015
144-KH/HND-SLĐ Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch phối hợp công tác giữa HND và Sở LĐTB&XH tỉnh KG năm 2016 15/12/2015
143-KH/HNDT-STC Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch liên tịch Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của BCĐ thực hiện PT ND thi đua SXKDG tỉnh KG. 15/12/2015
142-KH/NHDT-SNN&PTNT Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch phối hợp Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp năm 2016 15/12/2015
139-KH/HNDT Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch bình xét thi đua, khen thưởng năm 2015 03/11/2015