Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 1

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
11/2015/QĐ-UBND Chính phủ Quyết định Nội vụ Về công tác thi đua khen thưởng 03/04/2015