Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 25

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
214-KH/HNDT Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Công tác tuyên truyền trong năm 2017 20/02/2017
151-TB/HNDT Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Thông báo Các lĩnh vực khác Thông báo trực tết Dương lịch 2016 30/12/2015
146-KHPH/HND-SCT Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch phối hợp với Sở Công Thương năm 2016 29/12/2015
145-KHPH/HND-SNN&PTNT-HLHPN-HCCB-TĐ Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch phối hợp hoạt động về thực hiện phong trào NDTĐSXKDG giai đoạn 2015-2020 29/12/2015
220-BC/HND-SLĐ Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Báo cáo Các lĩnh vực khác Báo cáo Sơ kết Chương trình phối hợp giữa HND và Sở LĐTB&XH tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2014-2015 15/12/2015
219-BC/HNDT-SNN&PTNT Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Báo cáo Các lĩnh vực khác Tổng kết chương trình phối hợp giữa HND và Sở NN&PTNT tỉnh KG năm 2011-2015 15/12/2015
144-KH/HND-SLĐ Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch phối hợp công tác giữa HND và Sở LĐTB&XH tỉnh KG năm 2016 15/12/2015