Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Văn Bản Đại Hội

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

(20:51 | 28/12/2023)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; BC kết quả Đại hội VIII HNDVN.pdf