Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Nông dân SX giỏi

 • HIỆU QUẢ TỪ PHONG TRÀO NÔNG DÂN THI ĐUA SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI HUYỆN AN MINH

  (16:42 | 24/02/2022)

  Trong những năm qua Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của huyện An Minh ngày càng có chiều hướng phát triển. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự tạo điều kiện của chính quyền và sự phối hợp đồng bộ của các ngành, các cấp đã thúc đẩy phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đông về số lượng, mạnh về chất lượng.

 • Chuyển nhận thức của nông dân từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế, hướng tới chuyển đổi xanh, tiêu dùng xanh, kinh tế xanh.

  (16:17 | 25/01/2022)

  18 tập thể, 153 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.

 • Những bóng hồng trong Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

  (16:06 | 24/01/2022)

  Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một trong những Phong trào chính của Hội Nông dân. Những năm qua phong trào được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp chặt chẽ giữa các Đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ Nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên. Phong trào đã và đang phát triển mạnh mẽ và trở thành phong trào thi đua sôi nổi ở nông thôn, tạo ra sức lan tỏa trong hội viên, đoàn viên, nông dân. Trong tổng kết hằng năm và giai đoạn 5 năm Hội Nông dân các cấp đề có tổ chức  ký kết giao ước thi đua giữa 4 đoàn thể đề phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công từng thành viên các đoàn thể.

 • HUYỆN GIANG THÀNH: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO NÔNG DÂN THI ĐUA SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỎI GIAI ĐOẠN 2017-2021

  (14:56 | 24/01/2022)

  Sáng ngày 07/01/2022, Ban chỉ đạo Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi huyện Giang Thành tiến hành Hội nghị tổng kết Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2021. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo; đại diện các ban ngành, đoàn thể, đại diện Ban chỉ đạo các xã và 80 hộ Nông dân tiêu biểu đại diện cho 6.582 hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện.

 • HUYỆN GÒ QUAO: Hội nghị tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi 5 năm, giai đoạn 2017-2022

  (10:38 | 05/01/2022)

  Ngày 27/12/2021, Ban Chỉ đạo Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG) huyện Gò Quao, Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi 5 năm, giai đoạn 2017-2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ thực hiện Phong trào SXKDG giai đoạn 2022-2026. Biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Đến dự hội nghị có đồng chí Thái Văn Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Hoài, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Trang Hồng Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi huyện.

 • HUYỆN CHÂU THÀNH: Tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững

  (10:26 | 05/01/2022)

  Sáng ngày 28/12/2021, Hội Nông dân huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017- 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Doãn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Phụ trách Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Mao, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí đại diện các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện và Chủ tịch Hội Nông dân 10 xã, thị trấn; đặc biệt là sự hiện diện của 80 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện.

 • Kiên Lương: Phong trào nông dân thi đua phát huy tính năng động, cần cù, chịu khó của nông dân

  (16:29 | 31/12/2021)

  Thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG) tại huyện Kiên Lương được các cấp, các ngành triển khai, tổ chức thực hiện mang lại hiệu quả hết sức thiết thực, thúc đẩy các tầng lớp nông dân tích cực tìm tòi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đóng góp thiết thực cho công cuộc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và các vấn đề an sinh xã hội ở địa phương.

 • Huyện Vĩnh Thuận: Tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 - 2021

  (15:22 | 29/12/2021)

  Chiều ngày 22/12, Ban Chỉ đạo Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi huyện Vĩnh Thuận tổ chức Hội nghị Tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 - 2021. Dự hội nghị có đồng chí Doãn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Phụ trách Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Thoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Chủ tịch Hội Đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo huyện; đại diện các ban ngành, đoàn thể, đại diện Ban chỉ đạo các xã, thị trấn và 64 hộ Nông dân tiêu biểu đại diện cho 14.719 hộ sản xuất kinh doanh giỏi huyện Vĩnh Thuận.

 • Hội nghị Tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 - 2021 huyện Tân Hiệp

  (14:48 | 29/12/2021)

  Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu tiếp tục thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Hiệu quả rõ nét là Phong trào đã giúp nhiều hộ nông dân tăng mức thu nhập, làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững, góp phần để các địa phương trong tỉnh thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Có thể nói Phong trào đã góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

 • XÃ PHÚ LỢI: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO NÔNG DÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỎI NĂM 2021

  (21:58 | 22/12/2021)

  Để phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” thực sự lan tỏa và có chiều sâu, hàng năm, Hội Nông dân đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, xây dựng nhiều mô hình trình diễn cây, con giống mới, cải tiến kỹ thuật, hỗ trợ tư liệu sản xuất, tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân, tạo mọi điều kiện để nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất.