Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Nông dân SX giỏi

 • HUYỆN GÒ QUAO: Hội nghị tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi 5 năm, giai đoạn 2017-2022

  (10:38 | 05/01/2022)

  Ngày 27/12/2021, Ban Chỉ đạo Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG) huyện Gò Quao, Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi 5 năm, giai đoạn 2017-2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ thực hiện Phong trào SXKDG giai đoạn 2022-2026. Biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Đến dự hội nghị có đồng chí Thái Văn Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Hoài, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Trang Hồng Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi huyện.

 • HUYỆN CHÂU THÀNH: Tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững

  (10:26 | 05/01/2022)

  Sáng ngày 28/12/2021, Hội Nông dân huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017- 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Doãn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Phụ trách Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Mao, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí đại diện các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện và Chủ tịch Hội Nông dân 10 xã, thị trấn; đặc biệt là sự hiện diện của 80 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện.

 • Kiên Lương: Phong trào nông dân thi đua phát huy tính năng động, cần cù, chịu khó của nông dân

  (16:29 | 31/12/2021)

  Thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG) tại huyện Kiên Lương được các cấp, các ngành triển khai, tổ chức thực hiện mang lại hiệu quả hết sức thiết thực, thúc đẩy các tầng lớp nông dân tích cực tìm tòi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đóng góp thiết thực cho công cuộc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và các vấn đề an sinh xã hội ở địa phương.

 • Huyện Vĩnh Thuận: Tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 - 2021

  (15:22 | 29/12/2021)

  Chiều ngày 22/12, Ban Chỉ đạo Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi huyện Vĩnh Thuận tổ chức Hội nghị Tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 - 2021. Dự hội nghị có đồng chí Doãn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Phụ trách Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Thoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Chủ tịch Hội Đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo huyện; đại diện các ban ngành, đoàn thể, đại diện Ban chỉ đạo các xã, thị trấn và 64 hộ Nông dân tiêu biểu đại diện cho 14.719 hộ sản xuất kinh doanh giỏi huyện Vĩnh Thuận.

 • Hội nghị Tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 - 2021 huyện Tân Hiệp

  (14:48 | 29/12/2021)

  Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu tiếp tục thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Hiệu quả rõ nét là Phong trào đã giúp nhiều hộ nông dân tăng mức thu nhập, làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững, góp phần để các địa phương trong tỉnh thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Có thể nói Phong trào đã góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

 • XÃ PHÚ LỢI: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO NÔNG DÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỎI NĂM 2021

  (21:58 | 22/12/2021)

  Để phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” thực sự lan tỏa và có chiều sâu, hàng năm, Hội Nông dân đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, xây dựng nhiều mô hình trình diễn cây, con giống mới, cải tiến kỹ thuật, hỗ trợ tư liệu sản xuất, tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân, tạo mọi điều kiện để nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất.

 • HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO NÔNG DÂN THI ĐUA SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỎI NĂM 2021

  (16:09 | 21/12/2021)

  Nhiều năm qua, Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã trở thành phong trào quần chúng sâu rộng trên địa bàn xã, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống cho nông dân.

 • THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC: TỔNG KẾT PHONG TRÀO NÔNG DÂN THI ĐUA SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỎI GIAI ĐOẠN 2017-2021

  (15:45 | 21/12/2021)

  Chiều ngày 10/12/2021, Ban chỉ đạo Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi thành phố Phú Quốc tiến hành Hội nghị tổng kết phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2021. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Doãn Tấn Đạt, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Kỉnh, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo; đại diện các ban ngành, đoàn thể, đại diện Ban chỉ đạo các xã, phường và 80 hộ Nông dân tiêu biểu đại diện cho 4.913 hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn thành phố Phú Quốc.

 • TỔ CHỨC TỔNG KẾT PHONG TRÀO NÔNG DÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỎI NĂM 2021

  (15:20 | 03/12/2021)

  Xã Hòn Nghệ (Kiên Lương), là xã đảo có 02 ấp, dân số có 431 hộ, với 2.141 nhân khẩu, cách trung tâm huyện hơn 10 hải lý, xã có lợi thế phát triển nghề nuôi cá lồng bè; Hầu hết người dân trong xã đều sống bằng nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản.

 • 600 hộ đạt danh hiệu nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp năm 2021

  (23:36 | 23/11/2021)

  Ngày 12/11/2021, Hội Nông dân xã Phú Mỹ (Giang Thành) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đến dự hội nghị có ông Trần Trung Dũng, Phó Bí thư Đảng Ủy xã; ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Trưởng ban chỉ đạo phong trào nông dân SXKDG xã; cùng các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xã, Chi hội trưởng nông dân 6 ấp và các hộ nông dân tiêu biểu SXKDG được biểu dương, khen thưởng.