Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

TRANG CHỦ>>Nhà nông cần biết

Khoa học công nghệ

  • GIAO TÔM GIỐNG HỖ TRỢ KINH TẾ HỢP TÁC

    (16:23 | 15/01/2020)

     

    Thực hiện Hợp đồng số 10-HĐXDMH ngày 18/10/2019 giữa Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang về việc phối hợp thực hiện xây dựng mô hình nuôi Tôm - Cua kết hợp.