Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào khác

 • GIẢI NGÂN 300 TRIỆU ĐỒNG TỪ NGUỒN VỐN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN TỈNH

  (15:49 | 31/03/2021)

  Được sự ủy thác của Ban điều hành quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, ngày (19/3) tại trụ sở ấp Kinh 13, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Ban điều hành quỹ Hỗ trợ nông dân huyện tiến hành giải ngân 300 triệu đồng từ nguồn vốn quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh cho Dự án nuôi 01 vụ tôm, trồng 01 vụ lúa.

 • MỘT NHIỆM KỲ CỦA HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN NÔNG DÂN NÚI MÂY

  (09:51 | 29/03/2021)

  Hợp Tác xã Thủy sản Nông dân Núi Mây, ở ấp Tà Săng, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương được thành lập vào ngày 25/11/2014, với 11 thành viên, vốn điều lệ ban đầu là 55 triệu đồng. Năm 2016, có 04 hộ xin ra khỏi Hợp tác và 08 hộ xin gia nhập hợp tác xã. Tổng số thành viên đến thời điểm diễn ra Đại hội lần thứ II là 15 thành viên, với tổng diện tích canh tác là 69ha, vốn theo Điều lệ đến nay là 69 triệu đồng.

 • KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HTX NÔNG NGHIỆP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRONG NĂM 2020

  (15:31 | 26/03/2021)

  Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp nuôi trồng thủy sản ở ấp Rạch Vẹm, xã Gành Dầu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; được thành lập ngày 09/10/2018 với 16 xã viên, với loại hình kinh doanh, sản xuất chính là nuôi trồng thủy sản, dịch vụ ăn uống trên bè, diện tích sản xuất là 30 ha, vốn điều lệ ban đầu là 103 triệu đồng, đến nay HTX vẫn duy trì đầy đủ số lượng các thành viên.

 • GIỚI THIỆU ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHIỆM KỲ 2021 - 2026

  (15:42 | 19/03/2021)

  Ngày 25/02 vừa qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng lấy ý kiến giới thiệu nhân sự ứng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026; theo quy trình hướng dẫn số 01/HD-MTTQ-BTT, ngày 01/02/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện về việc hướng dẫn Mặt trận tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2016.

 • THỰC HIỆN DỰ ÁN NUÔI TÔM CUA CẢI TIẾN TỪ NGUỒN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN HUYỆN

  (14:27 | 19/03/2021)

  Ngày 16/3/2021, Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện An Minh đã giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện 380 triệu đồng, trong thời gian 24 tháng với mức phí 0.7%/tháng cho 20 hộ vay tại 2 xã Vân Khánh và Tân Thạnh thực hiện Mô hình “Nuôi tôm cua cải tiến”.

 • GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN TỈNH

  (10:54 | 19/03/2021)

  Ngày 16/3/2021, Hội Nông dân Thành phố Phú Quốc đã phối hợp với Hội Nông dân xã Dương Tơ tổ chức giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh cho Dự án “Nuôi gà thương phẩm theo hướng an toàn sinh học” tại ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

 • NGUỒN VỐN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN TỈNH GIÚP NÔNG DÂN PHÁT TRIỂN NUÔI HEO SINH SẢN

  (16:33 | 29/01/2021)

  Sáng ngày 21/01/2021, tại Khu phố Tám Thước, Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Ban điều hành quỹ hỗ trợ nông dân huyện giải ngân dự án Nuôi heo sinh sản.

 • NGUỒN VỐN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN GIÚP BÀ CON NÔNG DÂN THỰC HIỆN MÔ HÌNH TRỒNG MÀU

  (16:15 | 29/01/2021)

  Thực hiện Quyết định số 303-QĐ/HNDT, ngày 18/01/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt dự án vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh. Ngày 21/01/2021 Ban Điều hành quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Tân Hiệp tổ chức giải ngân dự án Trồng màu, tại ấp Thạnh Trúc, xã Thạnh Trị (huyện Tân Hiệp).

 • Nông dân huyện Kiên Lương gieo sạ lúa Đông Xuân 2020 – 2021 đạt 100% diện tích

  (14:32 | 27/01/2021)

  Vụ lúa Đông Xuân 2020 – 2021, huyện Kiên Lương gieo sạ 23 ngàn 500 ha, sản lượng phấn đấu đạt khoảng hơn 162 ngàn tấn. Để đảm bảo đạt sản lượng và năng suất theo kế hoạch đề ra, ngay từ đầu vụ ngành chức năng huyện Kiên Lương đã chủ động đề ra lịch thời vụ chung cho toàn huyện. Theo đó, việc gieo sạ được chia làm 2 đợt. Đợt 1, bắt đầu xuống giống từ ngày 18 tháng 11 năm 2020, kết thúc ngày 30 tháng 11 năm 2020 và Đợt 2 bắt đầu xuống giống từ ngày 20 tháng 12 năm 2020, kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 và được bà con nông dân trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc. 

 • HỘI NÔNG DÂN VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG "TẾT QUÂN - DÂN"

  (11:06 | 27/01/2021)

  Thực hiện các chuỗi sự kiện gắn với "Tết Quân - Dân" năm 2021, tại xã Hòa Chánh (huyện U Minh Thượng), Ngày 05 tháng 01 năm 2021, Hội Nông dân huyện U Minh Thượng tiến hành bàn giao căn nhà đoàn kết "Tết Quân - Dân" cho hộ anh Trần Văn Út Cần, là hội viên nông dân khó khăn về nhà ở tại ấp Vĩnh Trung, xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.