Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Văn Bản Đại Hội

Xem với cỡ chữAA

(08-CT/TW) Chỉ thị của Ban Bí Thư về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

(07:38 | 02/11/2016)

Hội Nông Dân Tỉnh, Nguồn Ban Chấp Hành TW

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; CT08TW.pdf