Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Bộ máy tổ chức

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết 69/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị

(16:13 | 14/05/2024)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; NQ ban hành CT hành động của CP thực hiện NQ số 46.pdf