Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Đối nội

"Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng"

(08:31 | 25/07/2018)

Nguồn Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Đề cương tuyên truyền.pdf