Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Trung ương hội

Xem với cỡ chữAA

Bí thư Tỉnh Ủy Kiên Giang làm việc với Ban Thường Vụ HND Tỉnh

(07:16 | 20/04/2017)

 Sáng ngày 11/4/2017, Đoàn Cán Bộ Lãnh đạo Tỉnh uỷ đến Hội Nông dân tỉnh làm việc gồm:  đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; đồng chí Lâm Hoàng Sa- Ủy Viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, cùng các đồng chí Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các phòng thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy.

 

            Tại buổi lảm việc, theo báo cáo của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các cấp Hội đã tích cực, chủ động sáng tạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân vượt qua khó khăn, thách thức, nổ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân đề ra. Nội dung và phương hướng hoạt động của Hội, công tác chỉ đạo và điều hành của Ban Chấp hành các cấp có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng, đã gắn công tác tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, vận động với đẩy mạnh các hoạt động hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và dạy nghề cho nông dân... Từ đó đã tạo được địa vị pháp lý, cơ chế chính sách để các cấp Hội trực tiếp tham gia các hoạt động hỗ trợ, tạo nguồn lực giúp đỡ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế. Các phong trào thi đua yêu nước của Hội tiếp tục phát triển sâu, rộng và được nâng cao về chất, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân.

           Hội Nông dân các cấp được xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; chất lượng hoạt động của cơ sở Hội, chi Hội, tổ Hội và chất lượng hội viên được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng; công tác cán bộ có chuyển biến tiến bộ, trình độ năng lực cán bộ được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Vai trò đại diện của Hội trong việc chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân được phát huy.

           Bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua, vẫn còn những vấn đề cần được quan tâm trong thời gian tới như: công tác tuyên truyền về nội dung chưa sâu, thời lượng cũng như công tác chuẩn bị, tập hợp hội viên còn hạn chế, phong trào nông dân sản xuất giỏi đạt kết quả nhưng tính bền vững chưa cao, công tác phối hợp vẫn chưa kịp thời. Công tác quy hoạch, bố trí nguồn nhân lực chưa ổn định, phụ cấp cho cán bộ Chi hội còn thấp, đời sống của hội viên còn gặp nhiều khó khăn, kinh phí cùng với cơ sở vật chât còn khó khăn về nhiều mặt dẫn đến công tác tổ chức hội chưa hiệu quả, số lượng hội viên giảm liên tục, công tác phản biện của nông dân cũng chưa đạt được kết quả như mong muốn, cụ thể thời gian qua chưa kịp thời bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của nông dân.

 

 Ảnh: Đ/c Nguyễn Thanh Nghị (đứng) phát biểu tại buổi làm việc

 

   Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao vai trò và kết quả đạt được của Hội Nông dân tỉnh đã qua, có những đóng góp rất lớn trong việc lãnh đạo, tổ chức phong trào hiệu quả nhằm đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của Hội Nông dân đến với hội viên, nông dân ... mong rằng trong thời gian tới Hội Nông dân tiếp tục đổi mới, thực hiện hiệu quả hơn nữa trong công tác quản lý và tổ chức Hội, cũng như các phong trào nông dân;

   Đồng chí Bí thu Tỉnh uỷ chỉ đạo cho Hội Nông dân tỉnh trong gian tới cần tập trung hơn trong công tác xây dựng về tổ chức Hội, lưu ý công tác quy hoạch cán bộ hội phải đi cùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội để có thể nâng cao trình độ, năng lực các bộ hội nhất là cơ sở, góp phần phục vụ công tác hội và hoạt động phong trào nông dân càng hiệu quả hơn, qua đây cần làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018- 2023. Đồng chí Bí thư nhấn mạnh: song song công tác phát triển hội viên gắn với quản lý tốt hội viên, quan tâm củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Hội nhất là việc nâng cao hơn về nội dung chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội tại địa bàn;

  - Việc hoạt động Hội Nông dân cơ sở phải đảm bảo yêu cầu vừa mang tính chính trị, vừa mang tính lợi ích kinh tế và an sinh xã hội để đảm bảo đời sống cho hội viên nông dân. Đối với hoạt động của Hội Nông dân cần phải nâng lên nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực và hiệu quả; thực hiện các phong trào chính của Hội nhất là phong trào NDSXKD giỏi:  phải hiệu quả, đảm bảo tính bền vững;

  - Phải xác định rõ vai trò nhiệm vụ của Hội Nông dân trong việc cơ cấu lại nông nghiệp, chuyển đổi hình thức sản xuất, cây trồng, vật nuôi gắn với thực hiện các mô hình của nông dân trong tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả tính cạnh tranh trên thị trường; Đồng thời xác định rõ về vai trò nông dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới;

  - Hội Nông dân các cấp cần phải chủ động hơn trong công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân. Thực hiện tốt hơn nữa Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; từ đó có đề xuất, kiến nghị về cơ chế chính sách, để các cấp Hội trực tiếp tham gia các hoạt động hỗ trợ, tạo nguồn lực giúp đỡ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân.

 

 Ảnh: Ban thường vụ Hội Nông dân Tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy.

Ban Tuyên Giáo HND Tỉnh