Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
64-KH/HNDT Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch tuyên truyền "Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm ngheo bền vững" và xây dựng Nông thôn mới năm 2024 12/06/2024
301/CV-HNDT Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Công văn Các lĩnh vực khác Công văn v/v hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 10/06/2024
104-TB/HNDT Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Thông báo Các lĩnh vực khác Thông báo thời gian tập huấn và Hội thảo "Giải pháp phát triển kinh tế tập thể sản xuất mô hình tôm - lúa bền vững" năm 2024 10/06/2024
57-BC/HNDT Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Báo cáo Các lĩnh vực khác Báo cáo công tác nắm bắt dư luận xã hội trong cán bộ, hội viên nông dân tháng 5/2024 06/06/2024
56-BC/HNDT Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Báo cáo Các lĩnh vực khác Báo cáo công tác Hội và phong trào nông dân tháng 5, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2024 05/06/2024
63-KH/HNDT Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch tổ chức triển khai Nền tảng số Nông dân Việt Nam năm 2024 04/06/2024
59-KH/HNDT Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội các cấp năm 2024 04/06/2024