Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào nông dân

Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2019 của Thành phố Hà Tiên

(16:22 | 01/08/2019)

 

Ngày 23/7/2019, Hội Nông dân thành phố Hà Tiên tổ chức sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

 

Tại Hội nghị sơ kết, có đ/c Thái Văn Phúc - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang tham dự. Trong 6 tháng đầu năm, thực hiện công tác Hội đạt kết quả như sau: Hội kết nạp hội viên được 110/120, đạt 92% chỉ tiêu giao, nâng tổng số hội viên toàn thị xã là 3.607 hội viên; phân loại công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2019 đối với 7/7 cơ sở Hội. Kết quả có 6/7 đơn vị đạt vững mạnh, đạt tỷ lệ 85%, 1/7 cơ sở Hội đạt khá; có 24/28 chi hội đạt vững mạnh, 4/28 chi hội khá.

Các phong trào: Vận động quỹ Hỗ trợ nông dân được 38.250.000 đồng; Phát động cán bộ, hội viên nông dân đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Đến nay có 1.524 hộ đăng ký đạt 110% chỉ tiêu tỉnh giao; Phối hợp với Phòng Kinh tế và Trạm Khuyến nông thử nghiệm mô hình trồng hoa cúc Đồng tiền trong nhà lưới: Triển khai 1 điểm tại Pháo Đài với quy mô 100m2/điểm (Quỹ hỗ trợ Nông dân thành phố đã giải ngân số tiền 55 triệu đồng cho dự án); Triển khai 3/5 điểm tại Pháo Đài, Tô Châu và Mỹ Đức (đạt 60% kế hoạch) mô hình nuôi gà lai thương phẩm theo hướng an toàn sinh học thuộc chương trình phát triển chăn nuôi gia cầm, quy mô 200 con/điểm. Tập huấn 1 lớp cho 30 lượt người tham dự; Mô hình thử nghiệm nuôi tôm chân trắng trong hồ thích ứng với biến đổi khí hậu: Triển khai 1 điểm tại Mỹ Đức quy mô 500m3/điểm; Mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn trong ao lót bạt đáy: Triển khai 6 điểm tại Thuận Yên, Đông Hồ và Mỹ Đức với quy mô 2.200m2/điểm (ao vèo 200m2, ao nuôi 2.000m2; Phối hợp với  Phòng Kinh tế và Trạm Khuyến Nông thành phố tổ chức 4 lớp tập huấn FFS với 97 nông dân tại 4 xã, phường: Pháo Đài, Tô Châu, Thuận Yên và Mỹ Đức với lĩnh vực chăn nuôi (Cách nhận biết bệnh Dịch tả heo Châu Phi, giải pháp phòng và ứng phó); Tọa đàm 2 cuộc với 46 nông dân tại Đông Hồ và Mỹ Đức gồm lĩnh vực thủy sản và chăn nuôi, với nội dung (1)Một số kỹ thuật cần lưu ý trước khi thả giống tôm 2019; (2) Giải pháp phòng, chống bệnh DTHCP.  04 lớp tập huấn về phòng chống dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm trong NTTS tại phường Đông Hồ, xã Thuận Yên và xã Tiên Hải với 154 lượt người tham dự. Hội phối hợp với Phòng Kinh Tế và Ủy ban nhân dân phường Đông Hồ liên kết nông dân thành lập hợp tác xã nuôi trồng thủy sản tại khu phố V phường Đông Hồ ra mắt vào đầu tháng 6 năm 2019; Hội cơ sở đăng ký 14 công trình xây dựng nông thôn mới và 14 mô hình hội nông dân tham gia bảo vệ môi trường…

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố phấn đấu đạt và vượt 15 chỉ tiêu ký kết đầu năm.

Cũng trong Hội nghị này, đ/c Thái Văn Phúc - phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã có phát biểu chỉ đạo như: các chỉ tiêu còn hạn chế cần đánh giá một cách thực tế và khách quan; công tác tuyên truyền về nông thôn mới chưa nhiều, nhận thức của nông dân về chủ trương của Đảng và Nhà nước chưa cao; Phát triển và chất lượng hội viên chưa cao, số lượng hội viên còn thấp, cần quản lý tốt hội viên và hồ sơ, sổ sách đầy đủ; các phong trào thi đua chất lượng chưa cao nhất là phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi; quản lý bò giống của Qũy Thiện Tâm chưa chặt chẽ. Qua đây, đồng chí đề nghị hội 2 cấp cần tập trung các chỉ tiêu giao; quan tâm cũng cố kiện toàn tổ chức Hội; tổ chức tốt sơ kết 03 năm phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi; thực hiện tốt tư vấn, hỗ trợ nông dân thực hiện nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả để nhân rộng; Phối hợp thực hiện tốt Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ.

Huy Quỳnh-HND Hà Tiên