Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào nông dân

Hội Nông dân huyện U Minh Thượng sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2019

(09:41 | 17/07/2019)

 

Sáng ngày 11/7, Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Minh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Kinh tế - xã hội Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Lý Diệu Hiền, Phó Ban Dân vận huyện ủy; đại diện lãnh đạo các ban, ngành huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội nông dân 6 xã.

 

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2019

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp Hội Nông dân trong huyện có nhiều đổi mới trong hoạt động công tác Hội, đã thúc đẩy hoạt động Hội và phong trào nông dân trên địa bàn huyện có những bước phát triển tích cực; kết nạp mới được 250 hội viên, đạt 40,6% kế hoạch năm. Ba phong trào thi đua lớn của Hội tiếp tục được đẩy mạnh. Đặc biệt, Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng; Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả. Đã có 7.187 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi 3 cấp. Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện ủy thác cho các hội viên nghèo vay vốn, tổng dư nợ đạt trên 53,8 tỷ đồng, cho 2.234 hộ vay đã giúp cho nông dân có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh và vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Nông dân và giáo dục nghề nghiệp tỉnh mở 02 lớp dạy nghề cho 67 học viên.

Phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, trong 6 tháng đầu năm, Hội viên nông dân đã tham gia 550 ngày công lao động để sửa chữa cầu, lộ; nhận duy tu bảo dưỡng 7,8km lộ. Thành lập 02 Câu lạc bộ bảo vệ môi trường với 51 thành viên. Ngoài ra, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện còn tích cực tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và nhiều phong trào thi đua yêu nước của cấp trên và địa phương phát động.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp vào nội dung báo cáo 6 tháng đầu năm, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng cuối năm 2019, như: tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục vận động hội viên nông dân thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Hội cấp trên; tập trung xây dựng củng cố tổ chức Hội, nâng cao chất lượng cán bộ Hội; tiếp tục triển khai sâu rộng và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua sản xuất, xây dựng Nông thôn mới, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo bền vững; tăng cường vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Duy Minh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Kinh tế - xã hội Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Lý Diệu Hiền, Phó Ban Dân vận Huyện ủy đánh giá cao những kết quả mà các cấp Hội Nông dân huyện nhà đạt được trong 6 tháng đầu năm; đề nghị các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện tiếp tục rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu được Hội Nông dân tỉnh giao để tổ chức vận động hội viên nông dân thực hiện thắng lợi mục tiêu chỉ tiêu đề ra.

Tại hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đối với đồng chí Võ Xuân Trường, cán bộ Hội Nông dân huyện, kết quả bầu đạt16/16 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

Thu Hường-HND huyện U Minh Thượng