Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào nông dân

Xem với cỡ chữAA

PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP PHẢI GẮN VỚI XÂY DỰNG HỢP TÁC XÃ

(14:44 | 20/01/2021)

Đó là một trong những nội dung phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Phích, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tại hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020.

Để công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021 tiếp tục phát triển, đồng chí Nguyễn Văn Phích đề nghị các cấp Hội Nông dân trong tỉnh cần tuyên truyền, giáo dục hội viên, nông dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, đặc biệt là quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nắm chắc tư tưởng nông dân trong thời buổi kinh tế thị trường, từ đó tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền có sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân. Theo đồng chí Nguyễn Văn Phích, Hội cần vận dụng, quán triệt và thực hiện tốt đề án tái cơ cấu nông nghiệp mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành, rà soát lại cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở từng vùng, từ đó có sự phản biện để địa phương có sự điều chỉnh phù hợp thực tế; Hội Nông dân tỉnh phối hợp ngành Nông nghiệp ưu tiên phát triển nghề nuôi trồng thủy sản trên biển gắn với liên kết doanh nghiệp khai thác du lịch; tuyên truyền, vận động nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp phải gắn với xây dựng hợp tác xã nhằm đảm bảo phát triển bền vững, tăng thu nhập nông dân; xây dựng tổ chức Hội phải chú trọng nâng cao chất lượng hội viên, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.

Năm 2020, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức thực hiện đạt và vượt 10/13 chỉ tiêu vượt cao so kế hoạch: Kết nạp 13.786 hội viên mới, đạt 153,1%; chi hội xây dựng được quỹ hoạt động 933 chi hội, đạt 1.435%; 1.583 người cán bộ chi hội, tổ hội được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác Hội, đạt 512%; hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đạt 76.139 hộ, đạt 131,2%; cơ sở Hội xây dựng được 31 hợp tác xã, tổ hợp tác, đạt 155%... 6 dự án dự được vay vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân Trung ương, 30 dự án được vay vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh và 101 dự án được vay vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân cấp huyện. Các cấp Hội phối hợp với các ngành chức năng khai giảng các nghề nông nghiệp dưới 3 tháng tại các huyện, thành phố với 5.047 lượt người tham gia.

 

Ảnh: Đồng chí Bùi Thị Hiền (thứ 5, từ trái qua), Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020.

 

Năm 2021, Hội Nông dân tỉnh đề ra chỉ tiêu phát triển 9.500 hội viên mới trở lên; hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp 58.000 hộ; xây dựng 20 hợp tác xã, tổ hợp tác…

Dịp này, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho 17 tập thể, 11 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020.

Bích Lệ-Ban Xây dựng hội (HNDT)