Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào nông dân

Xem với cỡ chữAA

Kiểm tra hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh

(22:02 | 06/06/2024)

Chiều 6-6, đồng chí Vũ Duy Hưng - Phó Trưởng ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương làm trưởng đoàn công tác có buổi kiểm tra hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh.

Tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân do Hội Nông dân tỉnh quản lý đến ngày 31-12-2023 đạt 59,5 tỷ đồng, đang cho vay 229 dự án với 1.427 hộ vay; trong đó, vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương ủy thác 8,7 tỷ đồng, vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh 17,60 tỷ đồng, vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện 8,1 tỷ đồng, vốn cấp xã vận động ủng hộ 25,1 tỷ đồng.

Tổng dư nợ của 24 chương trình tín dụng chính sách tại Kiên Giang đến ngày 31-12-2023 là 1.770 tỷ  đồng, tăng 287,5 tỷ đồng so với năm 2022. Quản lý 1.020 tổ tiết kiệm và vay vốn, số hộ hiện đang dư nợ 50.184 hộ.

 

Ảnh: Đồng chí Vũ Duy Hưng - Phó Trưởng ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương phát biểu tại buổi kiểm tra hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh.

 

Hội Nông dân tỉnh kiến nghị các bộ, ngành có liên quan sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 37/2023/NĐ-CP về hướng dẫn một số nội dung về cơ chế quản lý tài chính quỹ; hướng dẫn việc quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý của Quỹ Hỗ trơ nông dân; sớm đưa vào sử dụng phần mềm tín dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân áp dụng trong toàn hệ thống giúp công tác quản lý tài chính quỹ được thuận lợi và đạt hiệu quả hơn.

Song song đó, xem xét bổ sung vốn ủy thác 3 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương giúp Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng 6 mô hình trồng lúa chất lượng cao…

 

Ảnh: Cán bộ Hội Nông dân tỉnh giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương 500 triệu đồng cho nông dân xã Tân Hòa (Tân Hiệp) thực hiện dự án sản xuất lúa chất lượng cao.

 

Theo đồng chí Vũ Duy Hưng, Kiên Giang làm một trong những tỉnh có Quỹ Hỗ trợ nông dân ở mức cao so với cả nước với tổng vốn quản lý gần 60 tỷ đồng. Là tỉnh có tốc độ phát triển khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long, với thế mạnh sản xuất nông nghiệp, Kiên Giang có nhiều tiềm năng phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đạt ít nhất 140 tỷ đồng đến năm 2030 như mục tiêu đề ra.

Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Duy Hưng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Hội Nông dân huyện trong chỉ đạo, điều hành, quản lý hoạt động tín dụng chính sách và Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đoàn kiểm tra yêu cầu bổ sung các số liệu cần thiết trong báo cáo. Đồng chí Vũ Duy Hưng đề nghị Hội Nông dân tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các hộ vay vốn trong việc sử dụng vốn đúng mục đích xin vay, trả nợ đúng hạn; tăng cường tuyên truyền mục đích ý nghĩa hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân và ủy thác ngân hàng cũng như đôn đốc, tìm mọi biện pháp thu hồi nợ quá hạn.

Đặng Linh-Báo Kiên Giang