Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào nông dân

Xem với cỡ chữAA

TP PHÚ QUỐC: Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội nông dân năm 2024

(00:55 | 04/07/2024)

Ngày 17/6/2024, Hội Nông dân thành phố Phú Quốc phối hợp với Trung tâm chính trị thành phố tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2024, cho 62 học viên Cán bộ chi, tổ Hội Nông dân các xã, phường trong thành phố.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 17/6 đến 19/6, trong thời gian 3 ngày tham gia tập huấn, bồi dưỡng các học viên sẽ được tiếp thu nội dung của các chuyên đề như: Một số nội dung cơ bản về lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ hội Nông dân cơ sở; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2023-2028; Nâng cao năng lực truyền thông về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2024; Hướng dẫn về nghiệp vụ, kỹ năng, công tác hội và phong trào nông dân.

 

Ảnh: Toàn cảnh chào cờ khai giảng lớp tập huấn.

 

Qua lớp tập huấn, trang bị cho cán bộ Hội Nông dân cập nhập tư duy lý luận, nâng cao kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ công tác Hội, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; giúp cho cán bộ Hội Nông dân có những kiến thức cơ bản, gắn lý luận với thực tiễn, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ công tác Hội, góp phần thực hiện hiệu quả công tác Hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Hội nông dân các cấp thành phố trong tình hình mới hiện nay.

 

Ảnh: Toàn cảnh lớp tập huấn.

 

Kết thúc khóa tập huấn, 100% cán bộ là Chi hội trưởng, Chi hội phó Chi hội Nông dân các xã, phường tham dự được trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2024.

Mỹ Tuyên-HND Phú Quốc