Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Văn Bản Đại Hội

Xem với cỡ chữAA

(211-HD/HNDTW) Hướng dẫn về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện và xã, nhiệm kỳ 2018 - 2023

(07:44 | 27/03/2017)

Hội Nông Dân Tỉnh, Nguồn Hội Nông Dân TW

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 211-HD-HNDTW_(To_chuc_Dai_hoi_cap_huyen_va_xa)_20170505023950797790.pdf