Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Đối nội

Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13 tháng 12 năm 2017 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

(09:20 | 07/09/2018)

Nguồn Văn Phòng Chính Phủ

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TB-300VPCP.pdf