Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Nông dân SX giỏi

Xem với cỡ chữAA

TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “NÔNG DÂN THI ĐUA SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỎI” TỈNH

(15:41 | 13/01/2021)

Ngày 02/12/2020, Ban chỉ đạo Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh (NDSXKDG), do đồng chí Doãn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh-Phó đoàn kiểm tra của tỉnh, cùng thành viên của đoàn đến kiểm tra Ban Chỉ đạo phong trào NDSXKDG huyện. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Võ Quang Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phong trào NDSXKDG huyện.

Qua phát động phong trào và những điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi thời gian qua đã làm thay đổi nhận thức, tập quán của nhiều hộ nông dân từ sản xuất độc canh cây lúa chuyển sang sản xuất đa canh, kinh doanh dịch vụ tổng hợp, nuôi trồng thủy sản... góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Các mô hình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển nhiều và có hiệu quả hơn, thời gian gần đây các mô hình dịch vụ nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho kinh tế hộ ở nông thôn.

Từ năm 2019 đến nay, qua phát động Phong trào NDSXKDG, Ban Chỉ đạo huyện đã khen thưởng cho 4 tập thể và 52 cá nhân đạt chuẩn nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Số hộ đăng ký 6.619/6.586 hộ, đạt 100,5% chỉ tiêu tỉnh giao, chiếm 60,30% số hộ nông nghiệp, số hộ bình xét đạt 3.979/6.619 hộ, chiếm 57,5% số hộ đăng ký; năm 2020, số hộ đăng ký 6.823/6.586 hộ, đạt 103,5% chỉ tiêu tỉnh giao, chiếm 62,15% số hộ nông nghiệp, số hộ bình xét đạt 3.876/6.823 hộ, chiếm 56,8% số hộ đăng ký. 

Phát biểu kết thúc cuộc họp, đồng chí Doãn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Phó đoàn kiểm tra của tỉnh ghi nhận những thành quả đạt được của huyện trong 2 năm qua, những kết quả đó đã góp phần nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần cho các hộ nông dân trên địa bàn. Để phát huy những kết quả đạt được đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản có liên quan đến phong trào NDSXKDG. Đồng thời, phát động việc đăng ký hàng năm rộng rãi trong hội viên, đoàn viên và nhân dân; kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo, thông báo phân công các thành viên, năng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo điều hành của Ban Chỉ đạo hai cấp, các thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn Ban Chỉ đạo các xã, thị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; chủ dộng xây dựng, dự trù kinh phí hoạt động theo quy định.

Thanh Tuấn-HND Kiên Lương