Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Nông dân SX giỏi

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị Tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 - 2021 huyện Tân Hiệp

(14:48 | 29/12/2021)

Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu tiếp tục thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Hiệu quả rõ nét là Phong trào đã giúp nhiều hộ nông dân tăng mức thu nhập, làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững, góp phần để các địa phương trong tỉnh thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Có thể nói Phong trào đã góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Ngày 17/12/2021, Ban chỉ đạo Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi huyện Tân Hiệp tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2021. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Doãn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Phụ trách Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo; đại diện các ban ngành, đoàn thể huyện và đặc biệt là sự có mặt của 100 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 39.396 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện nhiều năm liền.

Giai đoạn 2017-2021, Ban chỉ đạo huyện và cơ sở đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên tham gia thực hiện phong trào. Qua thực hiện phong trào, các cấp Hội đã phát động hội viên nông dân hưởng ứng đăng ký tham gia phong trào được 79.287 lượt hộ nông dân đăng ký, qua bình xét có 39.396 lượt hộ đạt, chiếm 49.71% so với hộ đăng ký Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, cấp Trung ương 34 hộ, cấp tỉnh 880 hộ, cấp huyện 4.315 hộ, cấp cơ sở 34.166 hộ.

 

Ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Mẫn, Chủ tịch Hội Nông dân huyện trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” giai đoạn 2017 - 2021.

 

Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng tiếp tục phát triển tăng về số lượng, quy mô và hiệu quả kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho lao động nông thôn. Qua 05 năm thực hiện  đã phối hợp các ban ngành, đoàn thể; liên kết chặt chẽ với các Trường, Trung tâm đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến ngư, nhất là mở các lớp dạy nghề ngắn hạn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hội thảo đầu bờ, các mô hình trình diễn về giống cây trồng, vật nuôi... góp phần nâng cao kiến thức sản xuất cho nông dân; đã mở được 63 lớp dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, có 1.785 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự; phối hợp tổ chức được 35 hội thảo, trình diễn mô hình nhân giống lúa cấy cấp xác nhận, trồng rau màu, nuôi trồng thủy sản; tổ chức 359 cuộc tập huấn ở các loại hình có 13.057 lượt nông dân tham dự. Hội nghị cũng đã biểu dương, khen thưởng cho 70 tập thể và 05 cá nhân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 05 liền.

 

Ảnh: Đ/c Doãn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Phụ trách Hội Nông dân tỉnh trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” giai đoạn 2017 - 2021.

 

Những kết quả trên đây đã khẳng định, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp tiếp tục phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa trong toàn huyện, trong tất cả các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, trở thành một tâm điểm trong đời sống kinh tế - xã hội nông thôn. Thông qua phong trào đã thực hiện tốt việc đưa các cơ chế, chính sách giúp nông dân trong phát triển sản xuất theo Quyết định số 673-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp” của huyện giúp nông dân trong phát triển sản xuất bước đầu phát huy tác dụng, tạo niềm tin, phấn khởi và sự gắn bó trong hội viên, nông dân với tổ chức Hội và góp phần quan trọng vào thành tựu chung của huyện nhà, đó là sự đóng góp một phần lớn trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh là từ sản xuất nông nghiệp do nông dân làm ra, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, trình độ dân trí ngày càng cao, nhiều tiến bộ khoa học, công nghệ mới được nông dân ứng dụng, đồng thời, còn xuất hiện nhiều nông dân sáng tạo cây, con, máy móc, thiết bị nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm; tham gia giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội nông thôn, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng thành công huyện nông thôn mới.

Thùy Trang-HND Tân Hiệp