Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Nông dân SX giỏi

Xem với cỡ chữAA

HUYỆN CHÂU THÀNH: Tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững

(10:26 | 05/01/2022)

Sáng ngày 28/12/2021, Hội Nông dân huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017- 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Doãn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Phụ trách Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Mao, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí đại diện các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện và Chủ tịch Hội Nông dân 10 xã, thị trấn; đặc biệt là sự hiện diện của 80 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện.

Giai đoạn 2017 - 2021, Các cấp Hội đã phát động cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng đăng ký tham gia phong trào được 37.850 lượt hộ, kết quả bình xét có 14.658 lượt hộ đạt Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Đạt được những kết quả đó,  Ban chỉ đạo huyện đã tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia phong trào được 2.456 cuộc, có 59.464 lượt hộ viên nông dân tham dự. Mở được 110 lớp dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, có 3.300 lượt hội viên, nông dân tham gia; Tổ chức 36 cuộc tập huấn, hội thảo ở các mô hình phát triển kinh tế gia đình có 1.728 lượt người tham dự. Vận động nông dân tham gia các tổ chức kinh tế hợp tác; Hiện nay, toàn huyện có 21 Hợp tác xã (HTX), trong đó, 19 HTX sản nông nghiệp, 02 HTX phi nông nghiệp và  trên 160 tổ bơm tác tập thể. Xây dựng trên 200 lò đốt rác hộ gia đình và liên gia đình, 662 hố xử lý rác; Tổ chức thu gom rác thải, vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật 337 cuộc có trên 1.900 kg để xử lý đúng quy định.

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Mao, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho các đại biểu.

 

Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn có bước phát triển khá, chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, thương mại dịch vụ, gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn. Các mô hình chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi phát triển nhiều và có hiệu quả hơn, đặc biệt trong thời gian này các mô hình thâm canh rau màu và nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập đáng kể cho kinh tế hộ ở nông thôn. Qua đó Các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã và đang tạo việc làm tại chỗ cho hơn 13.137 lao động, trong đó có trên 8.512 lao động có việc làm thường xuyên, hơn 5.268 lao động có việc làm theo mùa vụ hoặc khâu công việc; giúp đỡ vốn, giống cây trồng, vật nuôi và kinh nghiệm sản xuất cho hơn 720 lượt hộ nông dân; giúp hơn 450 hộ nông dân thoát được nghèo và đang vươn lên làm ăn khá giả.

 

Ảnh: Các đồng chí lãnh đạo chứng kiến các Đoàn thể ký giao ước thi đua giai đoạn 2022 – 2026.

 

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Doãn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Phụ trách Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Mao, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Các đồng chí đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của Hội Nông dân huyện trong giai đoạn 5 năm vừa qua. Đồng thời chỉ đạo: Trong thời gian tới Hội Nông dân huyện cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Thường xuyên làm tốt công tác thi đua - khen thưởng, động viên những điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả từ đó, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện ngày càng phát triển, mang lại hiệu quả cao, góp phần tích cực vào sự phát triển vững mạnh của Hội và sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Để kịp thời động viên các hộ đạt đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, Ủy ban nhân dân và Hội Nông dân huyện đã tặng giấy khen cho 06 tập thể và 72 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 - 2021.

Quốc Tuấn-HND Châu Thành