Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Dạy nghề - việc làm

Xem với cỡ chữAA

210 cán bộ Hội Nông dân được tập huấn về Quỹ hỗ trợ nông dân

(22:04 | 09/07/2024)

Ngày 7-6 vừa qua, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương tổ chức tập huấn công tác xây dựng, quản lý, điều hành, cho vay vốn và quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ nông dân cho 210 cán bộ Hội Nông dân các cấp trong tỉnh.

Theo đồng chí Vũ Duy Hưng - Phó trưởng Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương, sau 28 năm thành lập và phát triển, với phí vay ổn định và cho vay tín chấp, Quỹ hỗ trợ nông dân đã hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, góp phần nâng cao đời sống nông dân. Tính đến 31-12-2023, tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cả nước đạt 4.905 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương 748,5 tỷ đồng, nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông các địa phương 4.156,5 tỷ đồng.

 

Ảnh: Toàn cảnh lớp tập huấn công tác xây dựng, quản lý, điều hành, cho vay vốn và quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ nông dân.

 

Từ nguồn vốn được tiếp cận, hội viên, nông dân có điều kiện xây dựng và mở rộng quy mô sản xuất, hình thành chuỗi liên kết giá trị, nâng cao giá trị thu nhập từ sản xuất nông nghiệp và đa dạng hóa các ngành nghề. Qua đó, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế hộ phù hợp tiềm năng, thế mạnh từng vùng, tạo ra các loại nông sản hàng hóa, dịch vụ đạt chất lượng cao; tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp.

Trong thời gian 1 ngày, ngoài tiếp thu, thảo luận về Quỹ hỗ trợ nông dân, các đại biểu còn được tiếp thu, thảo luận nội dung xung quanh nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đặng Linh-Báo Kiên Giang