Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

VĂN BẢN HỘI

Xem với cỡ chữAA

Quyết định 6758-QĐ/HNDTW của TW Hội Nông dân Việt Nam về công nhận Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2023 do Hội Nông dân Việt Nam tuyên truyền vận động, hướng dẫn thành lập

(22:06 | 07/10/2023)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; QĐ công nhận HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2023.pdf