Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Thông tin truyền thông

Xem với cỡ chữAA

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV

(11:11 | 22/07/2020)

Nguồn Ban Tuyên giáo Trung ương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; BTGTU-CONG VAN 1045 KQ KY9(CAT).pdf