Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi treo trình độ phát triển giai đoạn 2021 – 2025

(14:27 | 25/12/2020)

Nguồn Thủ tướng Chính Phủ

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; BANDANTOC-QUYET DINH 33 (CAT).pdf