Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Dân Vận Chính Quyền

Xem với cỡ chữAA

Kiên Lương phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở” năm 2019

(00:27 | 22/08/2019)

 

Sáng ngày 08/8/2019, tại Hội trường Uỷ ban nhân dân huyện. Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Kiên Lương tổ chức phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở” 2019. Ông Đặng Minh Thành - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Kiên Lương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện chủ trì hội nghị.

 

Phát biểu phát động phong trào thi đua, ông Đặng Minh Thành, cho biết, hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh và trung ương phát động, những năm qua phong trào thi đua của huyện Kiên Lương đã phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, đã góp phần cùng cả tỉnh đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

  Hưởng ứng phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở” do Chính phủ và tỉnh phát động, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Kiên Lương Đặng Minh Thành đề nghị các cơ quan, đơn vị, tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong huyện tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt phong trào thi đua này bằng những hành cộng cụ thể đó là: Thái độ, trách nhiệm, môi trường làm việc, cách thức lãnh đạo, quản lý, điều hành của cán bộ, công chức, viên chức phải có sự gắn bó, tình cảm, tôn trọng lẫn nhau. Lấy sự hài lòng của doanh nghiệp và nhân dân làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức không được bỏ bê công việc, phải đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Lãnh đạo phải làm gương cho cấp dưới noi theo. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải có trách nhiệm trước cơ quan và nhân dân. Tạo hình cảnh cán bộ, công chức, viên chức có tác phong chuyên nghiệp, chuẩn mực trong công vụ và giao tiếp, tích cực tham gia các công việc của cơ quan, đoàn thể.

 

 

Ảnh: Hội nghị phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức hực hiện văn hóa công sở”

 

Để thực hiện văn hóa nơi công sở, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương Đặng Minh Thành còn đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị triển khai đồng bộ phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở”. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ, công chức về văn hóa công sở, đạo đức công vụ. Thi đua xây dựng môi trường làm việc thân thiện, cơ quan xanh - sạch - đẹp, an toàn, không có khói thuốc lá, công sở văn minh, khoa học, niêm yết công khai, đẩy đủ thủ tục hành chính, phí, lệ phí tại trụ sở. Đối với cán bộ, công chức, viên chức cần thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, giản dị, thẳng thắn. Nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ, có ý thức bảo vệ môi trường. Đồng thời, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công vụ nghiêm cấm việc sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghĩ trưa.

 

THANH TUẤN-HND KIÊN LƯƠNG