Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào nông dân

TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI; GẮN VỚI TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

(16:40 | 01/08/2019)

 

Từ ngày 22/7 đến 26/7, Hội Nông dân huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện U Minh Thượng tổ chức lớp Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2019; gắn với học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, Nhiệm kỳ 2018 – 2023.

 

Tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng có 72 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân các xã và cán bộ là Chi hội trưởng, Chi hội phó Nông dân trên địa bàn huyện.

Lớp tập huấn giúp cán bộ Hội nông dân cơ sở nắm được những kiến thức cơ bản về thực hiện Nghị quyết Đại hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội, giúp cán bộ cơ sở Hội vận dụng sát vào tình hình thực tế của cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo các phong trào của tổ chức Hội gắn với thực hiện nhiệm vụ của địa phương, tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, đóng góp vào việc xây dựng tổ chức hội ngày một vững mạnh. Từ đó tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Sau 5 ngày tập huấn, lớp nghiệp vụ công tác Hội Nông dân đã kết thúc; trong thời gian tập huấn các học viên đã tiếp thu đầy đủ nội dung bài giảng, ghi chép có kết hợp nghiên cứu tài liệu, liên hệ thực tiễn, cùng trao đổi thảo luận.

Ảnh:Lớp tập huấn bồi dưỡng công tác Hội

Kết thúc thời gian tập huấn, 60/60 học viên tốt nghiệp đạt tỷ lệ 100%. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã tặng Giấy khen cho 6 học viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

 

Thu Hường-HND huyện U Minh Thượng