Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào nông dân

Xem với cỡ chữAA

Triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII)

(09:26 | 29/11/2019)

 

Ngày 15/11/2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Phú Quốc tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt 03 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII). Dự Hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện; các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn; các đồng chí là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân các ấp, khu phố trên địa bàn huyện.

 

Tại Hội nghị các đại biểu được tiếp thu Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam; Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đồng thời triển khai Kế hoạch thực hiện 03 nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện về xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch vững mạnh.

Thông qua hội nghị đã góp phần giúp cho cán bộ chủ chốt Hội Nông dân các xã, thị trấn nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi 03 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII); Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tính chủ động, tích cực, sáng tạo của cán bộ, hội viên nông dân. Sau Hội nghị, Ban Thường vụ hội nông dân huyện yêu cầu hội nông dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai, quán triệt nghị quyết tại địa phương mình đúng theo kế hoạch của Hội Nông dân huyện đề ra.

Mỹ Tuyên - HND Phú Quốc