Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Văn Bản Đại Hội

Xem với cỡ chữAA

(212-HD/HNDTW) Hướng dẫn công tác nhân sự đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện và xã nhiệm kỳ 2018 - 2023

(09:03 | 27/03/2017)

Hội Nông Dân Tỉnh, Nguồn Hội Nông Dân TW

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 212-HD-HNDTW_20170426095307233241.pdf