Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Đối nội

Thông báo V/v tiếp công dân của Hội đồng nhân dân, chủ tịch Hội đồng nhân dân, đại biểu HĐND tỉnh và thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

(08:11 | 24/09/2018)

Nguồn HĐND tỉnh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   186-TB-HDND.pdf