Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Nông dân SX giỏi

Xem với cỡ chữAA

HUYỆN GÒ QUAO: Hội nghị tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi 5 năm, giai đoạn 2017-2022

(10:38 | 05/01/2022)

Ngày 27/12/2021, Ban Chỉ đạo Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG) huyện Gò Quao, Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi 5 năm, giai đoạn 2017-2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ thực hiện Phong trào SXKDG giai đoạn 2022-2026. Biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Đến dự hội nghị có đồng chí Thái Văn Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Hoài, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Trang Hồng Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi huyện.

Trong giai đoạn 2017-2021, Phong trào Nông dân thi đua SXKDG trên địa bàn huyện Gò Quao tiếp tục phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, đã tạo được việc làm nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn. Qua phát động phong trào, có trên 50 ngàn hộ nông dân đăng ký, kết quả có hơn 26 ngàn hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó, cấp cơ sở 18.588 hộ, cấp huyện 6.090 hộ, cấp tỉnh 1.840 hộ và cấp trung ương 70 hộ. Đến nay, hộ nông dân đạt SXKDG các cấp chiếm 32% so với hộ nông nghiệp trong toàn huyện. Thu nhập bình quân đầu người hộ SXKDG cấp xã, thị trấn 63 triệu đồng, cấp huyện 94 triệu đồng, cấp tỉnh 190 triệu đồng, cấp Trung ương 380 triệu đồng. Từ phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình có quy mô sản xuất lớn, cho thu nhập từ 300 đến hơn 1 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Điển hình như Hợp tác xã (HTX) Khóm - Tôm, Tổ hợp tác ươm con khóm, xã Vĩnh Phước A, thực hiện trồng khóm, kết hợp cấy lúa bệ, nuôi tôm cho thu nhập kinh tế cao và góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. HTX nuôi cua đinh, HTX Hòa Thuận, Câu lạc bộ phát triển kinh tế hộ xã Định An; Tổ hợp tác nuôi bò xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc; HTX thủy sản Phước Tiền, Thủy Liễu; HTX trồng khóm Vĩnh Minh, Vĩnh Thắng…

 

Ảnh: Đ/c Thái Văn Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2021.

 

Năm năm qua, đã có 106 hộ hội viên nông dân được vay vốn từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền trên 2,5 tỷ đồng. Tích cực phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT đã đóng góp tích cực vào quá trình thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp. Trong thời gian qua đã hỗ trợ vốn cho nông dân thực hiện nhiều chương trình, dự án phát triển sản xuất nông nghiệp như: cơ giới hóa nông nghiệp, hiện toàn huyện có 674 máy cơ giới phục vụ sản xuất lúa; 95 trạm bơm điện các loại... Tổng dư nợ của Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT cho nông dân vay phục vụ sản xuất nông nghiệp đến nay đạt trên 7 tỷ 130 triệu đồng; Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hiện tổng dư nợ 102,7 tỷ đồng.

Hiệu quả của phong trào đã mang lại hiệu quả hết sức thiết thực, tác động rất lớn đến nhận thức, thúc đẩy tầng lớp nông dân tích cực tìm tòi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật vào sản xuất, đóng góp thiết thực cho công cuộc thực hiện công nghiệp, hiện đại hóa của địa phương và các vấn đề an sinh xã hội ở địa phương và các vấn đề an sinh xã hội ở địa phương. Đặc biệt, phong trào nông dân SXKDG đã góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn theo chiều hướng tích cực, đúng theo nghị quyết của Huyện ủy và kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện, theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn. Các cơ quan chuyên môn đã tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ nông dân về vốn, giống, vật tư, dạy nghề, tập huấn, tư vấn, hội thảo, tọa đàm, chuyển giao khoa học kỹ thuật… tạo điều kiện giúp các hộ nông dân SXKDG linh động hơn trong phát triển sản xuất, nhằm khai thác được nhiều nguồn lực, phát huy tiềm năng đa dạng của địa phương, đưa phong trào đạt được kết quả thiết thực.

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Hoài (thứ ba từ phải qua), Phó Bí thư Tthường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện trao tặng giấy khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2021.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thái Văn Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Xuân Hoài, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã biểu dương những kết quả mà các cấp Hội Nông dân huyện đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Vừa quan tâm phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển sản xuất. Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, là chổ dựa vững chắc cho hội viên nông dân. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, nắm chắc tình hình tư tưởng, những vấn đề bức xúc trong nông dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền địa phương để có hướng giải quyết phù hợp. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững gắn với thực hiện tốt mối liên kết giữa các nhà: Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nông, nhà Ngân hàng và nhà phân phối nhằm phát huy nguồn lực tổng hợp cho nông nghiệp phát triển.

Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Gò Quao tặng giấy khen cho 5 tập thể và 65 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2021.

Trần Điểm-HND Gò Quao